Każdy pracownik otrzymując zakres obowiązków do ich prawidłowego realizowania potrzebuje wiedzy i często także odpowiedniej dozy doświadczenia. O ile doświadczenie wynika zazwyczaj z lat przepracowanych na konkretnym stanowisku, o tyle wiedzę można zdobyć na bardzo wiele sposobów. Jednakże fundamentem działania każdej firmy jest cała załoga pracownicza, a nie poszczególne osoby na kierowniczych stanowiskach, dlatego też wszyscy pracownicy powinni zadbać o własny rozwój i doskonalenie.