O szkoleniach.

Miesiąc: październik 2021

white container truck beside building

Jakie zezwolenia są potrzebne przy przewozie towarów?

ADR jest europejską umową odnoszącą się do zasad związanych z międzynarodowymi zasadami przewozu drogowego niebezpiecznych materiałów. Umowa została sporządzona w Genewie 30 września 1957 roku. Treść umowy została opracowana przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego ( który również zajął się jej międzynarodowym wydaniem).

man standing beside train rail

Jakie zmiany czekają nas w prawie pracy?

Każdy kto zajmuje się prawem doskonale wie, że choć ogólne zasady pozostają często niezmienne przez lata, tak jednak drobne przepisy podlegają nieustannym nowelizacjom.

Problem niestety polega właśnie na tym, że to te drobne zmiany wymuszają nieraz spore zawirowania w firmie poprzez np. wprowadzenie innej dokumentacji. Oczywiście dodatkowo firmy nieraz są dość surowo rozliczane z zastosowania się bądź i nie do nowych przepisów…

Oparte na WordPress & Theme by Anders Norén