O szkoleniach.

Miesiąc: wrzesień 2022

person writing on brown wooden table near white ceramic mug

Wiadomości na szkoleniach i ich wykorzystywanie w praktyce

Szczegółowa wiedza z konkretnych dziedzin prawa jest niezbędna, aby różnego rodzaju przedsiębiorstwa mogły działać bez obaw. Oczywiście zakres wiedzy uzależniony jest w dużej mierze przede wszystkim od tego, w jakiej branży dana firma działa. Poza tym w każdej niezbędna jest także znajomość ogólnych przepisów prawa, takich jak na przykład kodeks cywilny.

person pouring purple liquid on clear glass container

Jakie zanieczyszczenia mogą pojawić się w produkcji farmaceutycznej?

Produkcja farmaceutyczna jest procesem niezwykle skomplikowanym. Trzeba tutaj bowiem uważać w zasadzie na każdą absolutnie najmniejszą rzecz. Chodzi bowiem nie tylko o to, aby osiągnąć jak najwyższe bezpieczeństwo i jakość wytwarzanego produktu, lecz także, aby nie doprowadzić do zanieczyszczenia danej próbki czy kosmetyku. Jakie zaś zanieczyszczenia mogą się pojawić w produkcji farmaceutycznej?

Oparte na WordPress & Theme by Anders Norén