Obecnie niemal z każdej strony jesteśmy bombardowani informacjami o tym jak ważne jest samokształcenie i rozwijanie kompetencji.