O szkoleniach.

Kategoria: Bez kategorii

Photo By Kenny Eliason

Czy warto brać udział w szkoleniach?

Obecnie niemal z każdej strony jesteśmy bombardowani informacjami o tym jak ważne jest samokształcenie i rozwijanie kompetencji.

person writing on brown wooden table near white ceramic mug

Wiadomości na szkoleniach i ich wykorzystywanie w praktyce

Szczegółowa wiedza z konkretnych dziedzin prawa jest niezbędna, aby różnego rodzaju przedsiębiorstwa mogły działać bez obaw. Oczywiście zakres wiedzy uzależniony jest w dużej mierze przede wszystkim od tego, w jakiej branży dana firma działa. Poza tym w każdej niezbędna jest także znajomość ogólnych przepisów prawa, takich jak na przykład kodeks cywilny.

person pouring purple liquid on clear glass container

Jakie zanieczyszczenia mogą pojawić się w produkcji farmaceutycznej?

Produkcja farmaceutyczna jest procesem niezwykle skomplikowanym. Trzeba tutaj bowiem uważać w zasadzie na każdą absolutnie najmniejszą rzecz. Chodzi bowiem nie tylko o to, aby osiągnąć jak najwyższe bezpieczeństwo i jakość wytwarzanego produktu, lecz także, aby nie doprowadzić do zanieczyszczenia danej próbki czy kosmetyku. Jakie zaś zanieczyszczenia mogą się pojawić w produkcji farmaceutycznej?

white container truck beside building

Jakie zezwolenia są potrzebne przy przewozie towarów?

ADR jest europejską umową odnoszącą się do zasad związanych z międzynarodowymi zasadami przewozu drogowego niebezpiecznych materiałów. Umowa została sporządzona w Genewie 30 września 1957 roku. Treść umowy została opracowana przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego ( który również zajął się jej międzynarodowym wydaniem).

man standing beside train rail

Jakie zmiany czekają nas w prawie pracy?

Każdy kto zajmuje się prawem doskonale wie, że choć ogólne zasady pozostają często niezmienne przez lata, tak jednak drobne przepisy podlegają nieustannym nowelizacjom.

Problem niestety polega właśnie na tym, że to te drobne zmiany wymuszają nieraz spore zawirowania w firmie poprzez np. wprowadzenie innej dokumentacji. Oczywiście dodatkowo firmy nieraz są dość surowo rozliczane z zastosowania się bądź i nie do nowych przepisów…

people sitting down near table with assorted laptop computers

Dlaczego warto wybierać szkolenia?

Każdy pracownik otrzymując zakres obowiązków do ich prawidłowego realizowania potrzebuje wiedzy i często także odpowiedniej dozy doświadczenia. O ile doświadczenie wynika zazwyczaj z lat przepracowanych na konkretnym stanowisku, o tyle wiedzę można zdobyć na bardzo wiele sposobów. Jednakże fundamentem działania każdej firmy jest cała załoga pracownicza, a nie poszczególne osoby na kierowniczych stanowiskach, dlatego też wszyscy pracownicy powinni zadbać o własny rozwój i doskonalenie.

Oparte na WordPress & Theme by Anders Norén