ADR jest europejską umową odnoszącą się do zasad związanych z międzynarodowymi zasadami przewozu drogowego niebezpiecznych materiałów. Umowa została sporządzona w Genewie 30 września 1957 roku. Treść umowy została opracowana przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego ( który również zajął się jej międzynarodowym wydaniem).

Jeśli chodzi o Polskę, to Umowa ADR ratyfikowana została w roku 1975. Warto dodać, że choć od wprowadzenia w życie po raz pierwszy zapisów umowy minęło już dość dużo czasu, to dla zachowania porządku i aktualizowania informacji taka umowa poddawana jest nowelizacji co dwa lata (zawsze ma to miejsce na początku roku nieparzystego).

Umowa ADR nie została sporządzona bezcelowo. Jej istnienie ma za zadanie regulować zasady dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych adr. Zasady zawarte w umowie powstały również po to, aby zminimalizować najbardziej jak to tylko będzie możliwe, prawdopodobieństwo zaistnienia wypadków oraz powstałych w ich wyniku szkód.

Dzięki umowie ADR usystematyzowany został przewóz materiałów niebezpiecznych. Warto jednak mieć na uwadze, że do przewożenia niebezpiecznych materiałów w szerokim rozumieniu niezbędne jest pozyskanie właściwych uprawnień – w tym właśnie pomagają szkolenia ADR. Takie kursy podzielić można na kursy dla początkujących oraz kursy doszkalające dla zaawansowanych.

Niezależnie jednak od etapu szkolenia, zawsze istotnym zagadnieniem w takich kursach jest prawo akcyzowe. W przypadku kursu początkowego osoba ubiegająca się o uprawnienia ADR ma do wyboru:

  • kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas,
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach,
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1,
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.

W przypadku kursu dokształcającego doskonalącego osoba chcąca posiadać uprawnienia ADR ma do wyboru dokładnie te same szkoleniowe zagadnienia z tą różnicą, że ilość godzin szkoleniowych, ze względu na posiadaną już wiedzę jest znacznie mniejsza.